to menn med vinterklær

Hjertelig mottakelse på Eastgrip!

I går seilte vi om kapp med morgensola inn på forskningsstasjonen Eastgrip. Her fikk vi en fantastisk mottakelse, og et møte med den siviliserte verden – 2500 meter oppe på Grønlandsisen.

Eastgrip, eller The East Greenland Ice-core Project, har som målsetting å bore en iskjerne 2700 meter gjennom innlandsisen, ned til 200 meter under havnivået. Plasseringen er ikke tilfeldig. Vi er nå i et område som kontinuerlig beveger seg mot havet; den såkalte nordøstgrønlandske isstrømmen. Stasjonen vi nå sitter og drikker kaffe på, flytter seg faktisk 60 meter i året. Denne isstrømmen, som renner mot de store brearmene på Nordøst-Grønland, drenerer alene 16 prosent av all isen som hvert år forsvinner fra innlandsisen.

Målet for dette internasjonale forskningsprosjektet er å få bedre forståelse for hvordan isstrømmer oppstår og oppfører seg. Dette er avgjørende kunnskap for å si noe om hvor mye is som vil forsvinne ut i havet gjennom slike strømmer med et varmere klima. Samtidig er en iskjerne et historisk arkiv om planetens tidligere liv.

Vi ble invitert med ned under isen, til en imponerende forskerfabrikk. 3,5 meter lange iskjerner kommer vinsjende opp med jevne mellomrom fra nå 1100 meter nede i isdjupet. Den flere tusen år gamle isen går deretter på samlebånd fra forsker til forsker, som gjør sine foreløpige analyser. I dag ble det f.eks. oppdaget et islandsk vulkanutbrudd for 8000 år siden – til stor jubel og en liten markering, med is i drinken. Iskjernene blir i prosessen partert i ulike lengder og tverrsnitt, før de pakkes og sendes djupfrosne til forskningsinstitusjoner rundt om i verden.

Vi har storsinnet blitt invitert inn i dette internasjonale forskersamfunnet på 75 grader nord. Her er nydelig mat og gode fasiliteter – og for oss langdistansekitere har det vært en hyggelig, behagelig og en lærerik avveksling fra vårt daglige liv de siste tre ukene.
I kveld er vi spurt til å fortelle om vårt prosjekt og vår tur til de 35 personene på stasjonen – før vi i morgen igjen heiser seil og fortsetter sørover.