To menn som spiser lønsj på pulken

Norges okkupasjon på Grønland

Planen var å skrive et blogginnlegg om den norske okkupasjonen av Øst-Grønland da vi var på høyde med Myggbukta. Men i går gikk det så rasende fort, at vi nå ligger langt sør for det punktet. Men vi er fortsatt innenfor breddegradene til det som en gang ble kalt Eirik Raudes Land.

Den såkalte grønnlandssaka, har stått som et uttrykk for den norske ishavsimperialismene – og for overivrige norske polarambisjoner i mellomkrigstida. Denne delen av Øst-Grønland var et ingenmannsland, sa norske folkerettsjuriser. Selv om danskene hadde sine kolonier på vestkysten, hadde de ikke suverenitet over hele denne enorme øya, mente ishavsimperialistene og planta flagget i Myggbukta i juni 1931.
Før og etter okkupasjonene økte den norske forsknings-, kartleggings- og fangstaktiviteten i området betraktelig – for å styrke grunnlaget for det norske kravet. Danmark brakte saken inn for den internasjonale domstolen i Haag. I 1933 falt dommen som ga danskene medhold i sitt krav om suverenitet over hele Grønland. Og danskene endret navnet på området (mellom 71° 30ʹ og 75° 40ʹ n.br.) fra Eirik Raudes Land til Kong Christian 10s land.

For å være helt ærlige: det er ikke den norsk okkupasjonspolitikken i mellomkrigstida folk er mest opptatt av i teltet denne morgenen. Men at vi i går seilte vi 304 kilometer. Hører dere: 304 kilometer på under 12 timer!

2 replies

Comments are closed.